Koulutus ja työpajat

 

  • Liikeimprovisaatio

Opetan liikeimprovisaatiota ja kontakti-improvisaatiota ammattilaisista aloitteleviin tanssijoihin. Dynaamisuus, kehon herkkyyden ja voiman tasapaino sekä liikkeen jatkuva virtaus ovat opetukseni peruspilareita.

  • Esiintyjän tekniikka

Kurssit esiintyjäntekniikasta fokusoivat esiintyjän läsnäoloon, fyysisyyteen ja reaktiivisuuteen kehon ja äänen kautta. Kurssit sopivat esiintyjille ja muille jotka haluavat lisätyökaluja esiintymiseensä.

  • Liike ja kosketus vanhustyössä

Koulutus on suunnattu vanhusten parissa toimiville hoitajille ja muille kiinnostuneille. Koulutuksessa tutustutaan omaan kehoon ja sen voimavaroihin sekä liikkeen ja kosketuksen käyttöön hoitotyössä. Koulutus pohjautuu Zodiak – Uuden tanssin keskuksen Tanssin portaat menetelmään.

Lisätiedot ja tilaukset: noora.nenonen (at) gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s